,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

Mesiac: február 2024

ŠKOLSKÉ KOLO SÚŤAŽE ČARO SLOVA

Dnes v súťaži umeleckého prednesu Čaro slova žiaci predviedli svoje recitačné umenie. Za snahu a aj určitú dávku talentu boli odmenení tí, ktorí sa umiestnili: PRÓZA 3.miesto- Marko Ivančík 2.miesto- Viviennka Slížová 1.miesto- Simonka Mišeková POÉZIA 3.miesto- Leo Lörinc, Mia Hnátová 2.miesto- Tamia Stehelová 1.miesto- Janko Kamas Všetkým srdečne gratulujeme

MEDZINÁRODNÝ TÝŽDEŇ PRIATEĽSTVA

MEDZINÁRODNÝ TÝŽDEŇ PRIATEĽSTVA Tento týždeň bol o obdarovaní tých, ktorí sú našimi priateľmi. Tento darček nemusel stáť nič, deti mali priniesť hračku, s ktorou sa už nehrajú, knižku, ktorú už prečítali alebo vlastnoručne vyrobený darček. Poukázali sme na to, že aj maličkosť darovaná z lásky, dokáže potešiť a niekedy dokonca oveľa viac, ako drahé dary. …

MEDZINÁRODNÝ TÝŽDEŇ PRIATEĽSTVA Čítajte viac »

POUKÁZANIE 2% DANE

Vážení rodičia, priatelia školy! naše rodičovské združenie patrí medzi organizácie, v ktorých prospech môžete poukázať 2% z Vašej dane zaplatenej za rok 2023. Sme uvedení aj v zozname poberateľov 2 % (resp. 3 %) na https://www.notar.sk/prijimatelia/?applicantName=&applicantIco=37985655&applicantResidenceCity=&tax-collector-search=H%C4%BEada%C5%A5, naše OZ vyhľadáte podľa IČO. Obraciame sa na Vás so žiadosťou o podporu vlastných detí sumou, ktorá je súčasťou …

POUKÁZANIE 2% DANE Čítajte viac »

PRÍBEH HUDBY

Vo štvrtok, 15.02.2024 sme sledovali koncert Príbeh hudby Slovenskej filharmónie. Dozvedeli sme sa aké sú strunové, bicie, sláčikové, dychové hudobné nástroje, počuli sme ich zvuk jednotlivo aj spolu, vychutnali sme si spev sólistov a celého zboru. Účinkovala Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, Bratislavský chlapčenský zbor, herec Vladimír Kobielsky a sólisti Barbara Braunova (mezzosoprán), Alexander Fellmayer …

PRÍBEH HUDBY Čítajte viac »

FAŠIANGOVÝ KARNEVAL

KARNEVAL 2024 V pondelok, 12.02.2024, sa žiaci prezliekli do masiek. Každý sa predstavil, povedal čo-to o svojej maske. Pani vychovávateľka Hanka nachystala perfektné a vtipné aktivity, na ktorých sa zabavili nielen deti, ale aj dospelí. Síce nás bolo kvôli chorobe máličko, ale zábava bola poriadna.

VYUČOVANIE OSTÁVA PRERUŠENÉ

Riaditeľ školy Mgr. Anna Miháliková v súlade s Metodickým usmernením MŠ SR č.15/2005-R z 31.10.2005 a na základe odporúčania RÚVZ v Galante oznamujem, že vyučovanie na ZŠ Jána Majku v Dolnej Strede ostáva prerušené z dôvodu pretrvávajúcej vysokej chorobnosti žiakov na chrípke podobné ochorenia (56,52%) a to do 11. februára 2024 (nedeľa). Vyučovanie bude pokračovať 12. februára 2024 …

VYUČOVANIE OSTÁVA PRERUŠENÉ Čítajte viac »

CHRÍPKOVÉ PRÁZDNINY

Riaditeľ školy Mgr. Anna Miháliková v súlade s Metodickým usmernením MŠ SR č.15/2005-R z 31.10.2005, v zmysle zákona č. 245/2008, § 150, ods. 5., na základe odporúčania RÚVZ v Galante, so súhlasom zriaďovateľa školy Obec Dolná Streda a jej štatutárneho zástupcu PhDr. Mgr. Ľuboša Šúryho vydáva R O Z H O D N U T …

CHRÍPKOVÉ PRÁZDNINY Čítajte viac »