,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

Rada rodičov, ZRPŠ

Zápisnice zo zasadnutia ZRPŠ

Zápisnica zo zasadania ZRPŠ zo dňa 08.09.2022

Zápisnice zo zasadnutia Rady školy

Zápisnica zo zasadania Rady rodičov zo dňa 08.09.2022

Ostatné dokumenty

Prehľad čerpania z účtu OZ Rodičovské združenie pri ZŠ 1.-4. ročník v Dolnej Strede