,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

Rozvrh

Rozvrh hodín

Rozvrh hodín

Rozvrh hodín

Rozvrh hodín