,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

Kontakty

Kontaktujte nás

Základná škola
Ul. Jána Majku 695
925 63 Dolná Streda

Tel: 031 789 3807 alebo 0910 233 047

zsdsriaditelka@gmail.com

admin@zsdstreda.edu.sk
 

IČO: 710056133