,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

Krúžky

Ponuka krúžkovej činnosti na školský rok 2023/2024

Prihláška na krúžok