,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

Tlačivá na stiahnutie

Prihlaska na vzdelavanie v zakladnej skole

Dotazník k zápisu do prvého ročníka ZŠ

Žiadosť o prijatie žiaka na PŠD prestupom

Dotazník žiaka

Pisomne vyhlasenie o dorucovani pisomnosti jednemu zakonnemu zastupcovi

Žiadosť o povolenie osobitného spôsobu plnenia povinnej školskej dochádzky mimo územia SR

Pisomne vyhlasenie o prekažke pri ziskavani suhlasu druheho zakonneho zastupcu

Žiadosť o povolenie osobitného spôsobu plnenia povinnej školskej dochádzky formou individuálneho vzdelávania

Žiadosť o oslobodenie z predmetu: telesná a športová výchova

Žiadosť o povolenie komisionálnej skúšky

Žiadosť o vydanie potvrdenia

Žiadosť o vydanie odpisu vysvedčenia

Oboznámenie uchádzači