,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov

2022/2023

Plán aktualizačného vzdelávania

Zverejnenie hodnotenia aktualizačného vzdelávania