,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov

2023/2024

Hodnotenie aktualizačného vzdelávania 11.03.2024

Hodnotenie aktualizačného vzdelávania 13.02.2024

Hodnotenie aktualizačného vzdelávania 24.10.2023

Hodnotenie aktualizačného vzdelávania 30.08.2023

2022/2023

Plán aktualizačného vzdelávania

Zverejnenie hodnotenia aktualizačného vzdelávania