,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."