,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

Fotogaléria

Školský rok 2021-2022