SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA

Milí naši žiaci, milí rodičia/ zákonní zástupcovia…Pozývame Vás na slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024, ktoré sa uskutoční v pondelok,4. septembra 2023, o 8:00 hod. na školskom dvore ZŠ Jána Majku v Dolnej Strede.Veľmi sa na Vás tešíme…