,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

BRANNÝ PRETEK MLADÝCH HASIČOV

Prázdniny už začali a naši žiaci z hasičského krúžku ďalej reprezentujú školu a obec. Dnes sa zúčastnili branného preteku mladých hasičov v Lužiankach. Veľmi dobre si počínali a mladší žiaci skončili na 6.mieste z 9 družstiev a starší žiaci na 4. mieste z 11 družstiev.

G R A T U L U J E M E 🎖🏆

Užite si prázdniny.

Za skvelú prípravu ďakujeme trénerom Peter Scipa a Marian Slaby

Zdieľam:

Ďalšie príspevky

Kontaktujte nás

Viac informácií o našej škole nájdete tu

Viac noviniek o našej škole nájdete na našej facebookovej stránke

Odkazy

Kontakty