,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

Mesiac: október 2023

VYSTÚPENIE PRE OBYVATEĽOV OBCE

Deti z dramatického krúžku dnes vystúpili pre našich seniorov z Dolnej Stredy. Všetkým prajeme, aby jeseň ich života bola tým najkrajším obdobím, ktoré prežijú v pevnom zdraví. Naši malí herci boli úžasní a som na nich pyšná. pani učiteľka Lenka

HALLOWEEN

HALLOWEEN 2023 Ak by ste začali pátrať v histórii, tak by ste zistili, že Halloween oslavovalo už keltské obyvateľstvo Britských ostrovov, ktoré toto označenie pripisovalo večeru pred významným sviatkom Samhain. Kelti tento deň vnímali ako veľmi krátke obdobie, kedy sa stiera hranica medzi svetom živých a mŕtvych. Stavali rôzne oltáre, ktoré zdobili vtáčie perá, mŕtve …

HALLOWEEN Čítajte viac »

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA V PRAXI

V rámci environmentálnej výchovy sme si so žiakmi v každej triede vytvorili stromy vďačnosti. Obkreslené ruky predstavovali jesenné listy, na ktoré si každý žiak napísal, za čo je vďačný. Aktivita sa žiakom veľmi páčila a ja ich musím pochváliť za veľmi pekné výtvory a hlavne myšlienky. Mgr. Petra Hrčková

TÝŽDEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY

Po týždni plnom športu sme nepoľavili. Celý minulý týždeň, od 02.10.2023 – 06.10.2023, sme venovali zdravej výžive a našou úlohou bolo, priniesť si každý deň zdravú desiatu. Najťažšie bolo, zvládnuť tento týždeň bez sladkostí, poprípade ich nahradiť nejakou zdravšou alternatívou. Deti to zvládli na výbornú, horšie to bolo s nami dospelými. Prečo sa však takto …

TÝŽDEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY Čítajte viac »

MEDZINÁRODNÝ DEŇ BEZ NÁSILIA

Vo svete by pre žiadny druh násilia nemalo existovať miesto. Citlivo a primerane veku sme sa na túto porozprávali a vysvetlili si možnosti, kam sa ľudia a hlavne deti môžu obrátiť, ak by potrebovali pomoc. (Veríme, že takúto pomoc nikdy potrebovať nebudú!)