,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY

Žiaci našej školy sa tento rok zapojili do 12. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní, ktorý je určený slovenským a českým žiakom zo základných škôl a osemročných gymnázií. Slovenská pedagogická knižnica ho organizuje v spolupráci s Knižnicou Jiřího Mahena v Brne.

V rámci projektu sme nadviazali kontakt s českou základnou školou z Vlkoše u Přerova, ktorá je rovnako malá a rodinná ako tá naša. Žiaci vytvorili záložky do knihy, na ktorých rôznymi technikami stvárnili tému československého projektu Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní, a vymenili si ich so žiakmi z partnerskej školy z Českej republiky. Okrem výmeny záložiek poslali tretiaci a štvrtáci listy novým kamarátom a tešia sa na ich odpovede. Pri vytváraní vládla v triedach podnetná atmosféra, žiaci diskutovali o prečítaných knihách, príbehoch, dohadovali sa ako výtvarne stvárnia literárny motív z prečítaného textu. Práca na záložkách priniesla žiakom potešenie z tejto činnosti, obohatila ich o skúsenosť zo sústredenej práce a takisto aj o pocit hrdosti nad ňou samou.

Zdieľam:

Ďalšie príspevky

Kontaktujte nás

Viac informácií o našej škole nájdete tu

Viac noviniek o našej škole nájdete na našej facebookovej stránke

Odkazy

Kontakty