,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

DIDAKTICKÉ HRY

V utorok, 25.06.2024, žiaci absolvovali didaktické hry. Počas nich si preverili orientáciu v prírode, preverili si vedomosti z oblasti ochrany života a zdravia. Ďakujeme pani učiteľkám za skvelú prípravu a turistom z Dolnej Stredy za ich čas, ktorý venovali tomu, aby pre našich žiakov a deti z Mš Dolná Streda pripravili turistickú trasu zakončenú perfektnou opekačkou.

Robia to výborne a my sme radi, že na nás každoročne myslia a urobia nám skvelý program. 🙂

Dolná StredaOZ Turisti Dolná Streda

Zdieľam:

Ďalšie príspevky

Kontaktujte nás

Viac informácií o našej škole nájdete tu

Viac noviniek o našej škole nájdete na našej facebookovej stránke

Odkazy

Kontakty