,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE ŠKOLSKÉHO ROKA

V piatok sme boli poslednýkrát v škole. Najprv sa k nám prihovorila pani riaditeľka a pán starosta. Potom nasledovala časť, na ktorú sme celý rok čakali, pani riaditeľka všetkým žiakom rozdala vysvedčenia, no, a tí, ktorí mali samé jednotky, získali aj pochvaly a ocenenia.🥇📚🏅

Napokon nasledoval program, ktorý si pre nás pripravili naši štvrtáci. Tento deň bol významný hlavne pre nich, pretože to bol ich posledný deň v našej škole. Zarecitovali nám, zaspievali nám o tom, ako to prebiehalo na ich hodinách a že aj taká matematika či slovenčina môže byť zábavná, zatancovali a napokon zaspievali spoločnú hymnu.🙂 Aj vo štvrtok mali svoj veľký deň, bol výnimočný, ale aj smutný, pretože sa museli rozlúčiť nielen so svojimi spolužiakmi, ale aj so svojimi mladšími kamarátmi. Strávili spolu posledné chvíle, poplakali si a pochutili na výbornej torte, ktorú urobila mamička našej štvrtáčky Nelky, za čo jej zo srdca ďakujeme, pretože nás veľmi potešila.❤️

Teraz už štvrtáci musia opustiť brány našej školy a ísť rásť dalej. Pretože, ktosi múdry raz povedal: “Rastieme iba vtedy, keď sa snažíme dostať ďalej, než sú hranice toho, kde už stojíme.”🎓

Milí štvrtáci, som hrdá, že som mohla byť štyri roky vašou triednou učiteľkou, budete nám všetkým chýbať.❤️❤️❤️

Mgr. Petra Hrčková

Zdieľam:

Ďalšie príspevky

Kontaktujte nás

Viac informácií o našej škole nájdete tu

Viac noviniek o našej škole nájdete na našej facebookovej stránke

Odkazy

Kontakty