,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

Mesiac: november 2023

VÝTVARNÝ KRÚŽOK

Naše výtvarné krúžky sme si trošku spestrili netradičným, ale zato zábavným spôsobom. Využili sme environmentálnu výchovu a vybrali sa po stopách krás nášho okolia. Pani Jeseň nám tento rok opäť nadelila kopu rôznorodých farebných listov, ktoré sme využili pri našom tvorení. Podmienkou bolo nájsť vždy dva, hocijaké, ale rovnaké listy. V škole sme si nájdené …

VÝTVARNÝ KRÚŽOK Čítajte viac »

INTERAKTÍVNY VZDELÁVACÍ KONCERT

Tento týždeň, 22.11.2023, nás svojimi poznatkami obohatili títo dvaja úžasní ľudia, Rami a Ivana, spolu RAMIVANA. Ukázali nám hudobné nástroje z celého sveta. Previedli nás Mexikom, Čínou, severnou a južnou Amerikou aj Afrikou. Neskutočne silné vibrácie a nádherné zvuky, ktoré z hudobných nástrojov dokázali vychádzať, boli tak silné, že nám doslova prechádzali celým telom. Bol …

INTERAKTÍVNY VZDELÁVACÍ KONCERT Čítajte viac »

VAROVANIE NBÚ PRE RODIČOV – SKONTROLUJTE ZARIADENIA SVOJICH DETÍ

Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT varuje rodičov pred skupinou “Přidej co nejvíc lidí” na sociálnej sieti Whatsapp, ktorá sa aktuálne šíri medzi žiakmi základných škôl v Čechách a na Slovensku. Skupina môže sprístupňovať deťom napríklad pornografický obsah, explicitné videá vrážd a samovrážd. Podrobnosti si prečítate na stránke NBÚ, keď skopírujete celý link: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sk-cert.sk%2Fsk%2Fvarovanie-pre-rodicov-pred-nebezpecnou-skupinou-na-platforme-whatsapp%2Findex.html%3Ffbclid%3DIwAR1N-3jgdwn56oXB-63eThaARTjgCu9BC-IrlnSnSylD_Rsccf78hpLZrR8&h=AT2awrYcDXJu38odVHsjhLX4PvHYBZjQ8kvaWQtxLVkHs6bAOuZzBnE9ztS6FUVSVy8EnxWOrNpEc6wlSL_K8-LqCLwOMH8QUvG-l3Ujr2i_p2lKEb8u8R_0Pkj5HdddevdQ&tn=R]-R&c[0]=AT28WwyovswyZ5HWEH_JYoOnJT55vo1go0ZOli_wD85TnWhk8o-0xS9LMQqWOb6KAADNYcXa7dm4R55yhiIdfvo42s8w36daUkEmrYbXPUAiB0pKOGT2xk2XRXbEyHQInzOCTZPGKev7D0G_09mjlwSJZdGsPA

PROJEKT ŠAFRAN

Projekt ŠAFRAN (krókus) Aj tento rok sa naša škola zapojila do projektu Šafran. Je vhodný pre žiakov a mladých ľudí, aj keď neexistuje žiadna veková hranica, ktorá by obmedzovala zapojenie sa do tejto aktivity. Účasť v tomto projekte je hmatateľným spôsobom, ako žiakov uviesť do problematiky holokaustu a ako zvýšiť povedomie o nebezpečenstvách rasizmu a …

PROJEKT ŠAFRAN Čítajte viac »