,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

INTERAKTÍVNY VZDELÁVACÍ KONCERT

Tento týždeň, 22.11.2023, nás svojimi poznatkami obohatili títo dvaja úžasní ľudia, Rami a Ivana, spolu RAMIVANA. Ukázali nám hudobné nástroje z celého sveta. Previedli nás Mexikom, Čínou, severnou a južnou Amerikou aj Afrikou. Neskutočne silné vibrácie a nádherné zvuky, ktoré z hudobných nástrojov dokázali vychádzať, boli tak silné, že nám doslova prechádzali celým telom. Bol to nezabudnuteľný zážitok a deti boli fascinované rovnako ako aj my, dospelí. 🎶🔝💫☺️

Ramivana

Zdieľam:

Ďalšie príspevky

Kontaktujte nás

Viac informácií o našej škole nájdete tu

Viac noviniek o našej škole nájdete na našej facebookovej stránke

Odkazy

Kontakty