,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

SVETOVÝ DEŇ TOLERANCIE

16. november – SVETOVÝ DEŇ TOLERANCIE 🙎🏿‍♂️🙍🏼‍♀️💃🏿👩🏼‍🦽👨🏾‍🦼👨🏽‍🦯❤️

Odpovede detí podľa mňa vystihujú všetko a absolútne netreba žiadne iné slová.

Deti z 2.A:

•”Tolerancia znamená pomáhať si, aj keď je každý z nás iný… niekto má napríklad veľké uši a hneď mu hovoríme, že je ušatý. Ale kde je napísané, aké to ucho má byť?”

• “Znamená to, mať rád každého.”

• “Keď nám niekto vadí, tak sa s ním zato nemusím hádať, nemusím si ho všímať, ale určite mu nemusím robiť niečo zlé.”

• “Ja sa nehnevám, že niekto chodí na etiku a niekto na náboženstvo, je to jeho vec.”

• “Podľa mňa aj slepí, hluchí a ľudia na vozíčku sú veľmi šikovní.”

• “Je to úplne jedno, či má niekto staré alebo nové auto, keď ho dovezie tam, kam chce. Ale ja by som chcel to nové, lebo má lepšie sedačky.”

•”Aj keď sú deti po celom svete rôznej farby, všetky sa rady hrajú.”

❤️
❤️
❤️

Myslím, že deti svojimi očami krásne vidia podstatu veci. 🙏🏼

Zdieľam:

Ďalšie príspevky

Kontaktujte nás

Viac informácií o našej škole nájdete tu

Viac noviniek o našej škole nájdete na našej facebookovej stránke

Odkazy

Kontakty