,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA V PRAXI

V rámci environmentálnej výchovy sme si so žiakmi v každej triede vytvorili stromy vďačnosti. Obkreslené ruky predstavovali jesenné listy, na ktoré si každý žiak napísal, za čo je vďačný. Aktivita sa žiakom veľmi páčila a ja ich musím pochváliť za veľmi pekné výtvory a hlavne myšlienky.❤️😉😇🌳

Mgr. Petra Hrčková

Zdieľam:

Ďalšie príspevky

Kontaktujte nás

Viac informácií o našej škole nájdete tu

Viac noviniek o našej škole nájdete na našej facebookovej stránke

Odkazy

Kontakty