,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

Deň: 20. októbra 2023

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA V PRAXI

V rámci environmentálnej výchovy sme si so žiakmi v každej triede vytvorili stromy vďačnosti. Obkreslené ruky predstavovali jesenné listy, na ktoré si každý žiak napísal, za čo je vďačný. Aktivita sa žiakom veľmi páčila a ja ich musím pochváliť za veľmi pekné výtvory a hlavne myšlienky. Mgr. Petra Hrčková