,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

MEDZINÁRODNÝ DEŇ BEZ NÁSILIA

Vo svete by pre žiadny druh násilia nemalo existovať miesto. Citlivo a primerane veku sme sa na túto porozprávali a vysvetlili si možnosti, kam sa ľudia a hlavne deti môžu obrátiť, ak by potrebovali pomoc.

(Veríme, že takúto pomoc nikdy potrebovať nebudú!) 🙏🏼

Zdieľam:

Ďalšie príspevky

Kontaktujte nás

Viac informácií o našej škole nájdete tu

Viac noviniek o našej škole nájdete na našej facebookovej stránke

Odkazy

Kontakty