,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

PRÍBEH HUDBY

Vo štvrtok, 15.02.2024 sme sledovali koncert Príbeh hudby Slovenskej filharmónie. Dozvedeli sme sa aké sú strunové, bicie, sláčikové, dychové hudobné nástroje, počuli sme ich zvuk jednotlivo aj spolu, vychutnali sme si spev sólistov a celého zboru.

Účinkovala Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, Bratislavský chlapčenský zbor, herec Vladimír Kobielsky a sólisti Barbara Braunova (mezzosoprán), Alexander Fellmayer (soprán), Aniko Patkolo (husle). Opäť mali možnosť naše deti zúčastniť sa koncertu s interaktívnymi prvkami.

Zdieľam:

Ďalšie príspevky

Kontaktujte nás

Viac informácií o našej škole nájdete tu

Viac noviniek o našej škole nájdete na našej facebookovej stránke

Odkazy

Kontakty