,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

FAŠIANGOVÝ KARNEVAL

KARNEVAL 2024 🎉🪭🎊🎈🧬

V pondelok, 12.02.2024, sa žiaci prezliekli do masiek. Každý sa predstavil, povedal čo-to o svojej maske. Pani vychovávateľka Hanka nachystala perfektné a vtipné aktivity, na ktorých sa zabavili nielen deti, ale aj dospelí. Síce nás bolo kvôli chorobe máličko, ale zábava bola poriadna.

Zdieľam:

Ďalšie príspevky

Kontaktujte nás

Viac informácií o našej škole nájdete tu

Viac noviniek o našej škole nájdete na našej facebookovej stránke

Odkazy

Kontakty