,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

VYUČOVANIE OSTÁVA PRERUŠENÉ

Riaditeľ školy Mgr. Anna Miháliková v súlade s Metodickým usmernením MŠ SR č.15/2005-R z 31.10.2005 a na základe odporúčania RÚVZ v Galante oznamujem, že vyučovanie na ZŠ Jána Majku v Dolnej Strede ostáva prerušené z dôvodu pretrvávajúcej vysokej chorobnosti žiakov na chrípke podobné ochorenia (56,52%) a to do 11. februára 2024 (nedeľa). Vyučovanie bude pokračovať 12. februára 2024 (pondelok).

Zdieľam:

Ďalšie príspevky

Kontaktujte nás

Viac informácií o našej škole nájdete tu

Viac noviniek o našej škole nájdete na našej facebookovej stránke

Odkazy

Kontakty