,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

VYHODNOTENIE VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍCH VÝSLEDKOV

Prvý polrok je za nami! Vysvedčenia sú rozdané a patrične oslávené pri pukancoch a rozprávke „Leo“, ktorá je o spolunažívaní i kamarátstve spolužiakov v jednej triede. Úplne ako v našej škole.

Všetkým prajeme veľa zdravia a síl do ďalšieho polroka. 😌💪🏼

Zdieľam:

Ďalšie príspevky

Kontaktujte nás

Viac informácií o našej škole nájdete tu

Viac noviniek o našej škole nájdete na našej facebookovej stránke

Odkazy

Kontakty