,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

Deň: 11. apríla 2024

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

Dnes sme mali zápis do prvého ročníka.Detičky boli veľmi šikovné, komunikatívne a všetko hravo zvládali. Niektorým sa dokonca ani nechcelo domov. Hurá, už nech je september! Tešíme sa. Mgr.Petra Hrčková

VEŽOVÉ HODINY

Takéto parádne hodiny nám oddnes pribudli na kostole v Dolnej Strede a nás nesmierne teší, že sme mohli byť prítomní pri takejto historickej udalosti, za čo ďakujeme nášmu pánovi farárovi. Mgr.Petra Hrčková