,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

Deň: 22. decembra 2023

VIANOCE V ŠKOLE

Posledný školský deň v roku sme ukončili vo vianočnom duchu. Plné brušká, prekvapenia, darčeky a vianočný film. Čo viac nám treba? Všetkým prajeme krásne prežitie vianočných sviatkov, hlavne v zdraví a v blízkosti všetkých, ktorých milujete. Nový rok 2024 odštartujte pozitívnou náladou a vierou, že k nám bude láskavý.

VIANOCE V ŠKD

Vo štvrtok, 21.12.2023, sme sa mali v ŠKD jednoducho krásne. Porozprávali sme sa o sviatočných zvykoch a tradíciách, vysvetlili sme si ich pôvod a význam. Veru ani Ježiško družinárov neobišiel. A my mu z celého srdca ďakujeme.