,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

Deň: 11. októbra 2023