,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

MEDZINÁRODNÝ DEŇ MLIEKA

Naša škola je súčasťou projektu Európskej únie Školský program. V rámci neho sme si rôznymi aktivitami, prezentáciou, kvízom, návštevou súkromnej farmy a ochutnávkou mliečnych výrobkov pripomenuli Medzinárodný deň mlieka. Žiaci si dnešným dňom zlepšili povedomie o zdravotných účinkoch mlieka a mliečnych výrobkov. Všetkým sa veľmi páčila prezentácia o kravách, prvovýrobe mlieka, spracovaní mlieka, výrobe mliečnych výrobkov, skladovaní, predaji a význame mlieka vo výžive. Najviac ich pobavil následný kvíz. Počas ďalšej vyučovacej hodiny sme sa vybrali na exkurziu k chovateľom kôz. Pani majiteľka nám vysvetlila ako sa o ne starajú, čím ich kŕmia, ponúkla na ochutnanie tepelne upravené mlieko a mliečne výrobky. Cieľom je opätovné vybudovanie vzťahu detí k poľnohospodárstvu a priblížiť im rozmanitosť poľnohospodárskych výrobkov, vzdelávanie detí o otázkach, súvisiacich so zdravými stravovacími návykmi.

#cestamlieka#skolskyprogram🙂😉❤️🐄🐐👍

Zdieľam:

Ďalšie príspevky

Kontaktujte nás

Viac informácií o našej škole nájdete tu

Viac noviniek o našej škole nájdete na našej facebookovej stránke

Odkazy

Kontakty