,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

OCENENIE ÚSPEŠNÝCH ŽIAKOV

Práca a snaha tých, ktorí sa počas roka zapojili do matematických súťaží, bola dnes odmenená. Toto sú naši riešitelia v súťaži MATEMATICKÝ KLOKAN:

2.A – Kristián Karácsony, Maxim Holík, Dianka Slaninová

3.S – Simonka Mišeková, Lukáš Slabý

4.A- Nelka Lukáčová, Saška Buchtová, Janko Kamas 🙂

MAKSÍK:

2.A- Adam Farkaš, Dianka Slaninová, Maxim Holík

3.S- Mia Hnátová

4.A- Nelka Lukáčová, Janko Kamas

Veľká gratulácia patrí Maxíkovi Holíkovi, ktorý bol v súťaži MAKSÍK najúspešnejším riešiteľom na škole. 👏🏼🙂

Za sladkú časť odmeny ďakujeme sponzorovi #IDCHoldingSered

Zdieľam:

Ďalšie príspevky

Kontaktujte nás

Viac informácií o našej škole nájdete tu

Viac noviniek o našej škole nájdete na našej facebookovej stránke

Odkazy

Kontakty