,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

VÝSTAVA DHZ

V sobotu 25.5.2024 sa uskutočnila oslava 100. výročia založenia dobrovoľného hasičského zboru v Dolnej Strede. Keďže aj v našej škole máme žiakov, ktorí pravidelne a veľmi radi navštevujú hasičský krúžok, boli sme pozvaní na výstavu do telocvične. Mali sme možnosť vidieť profesionálne hasičské vybavenie, ktoré hasiči potrebujú pri svojej práci. Žiakov najviac upútali prilby, ktoré si hneď aj vyskúšali, a musíte uznať, že im pristali. 😊😉👩‍🚒🚒❤️

Mgr. Petra Hrčková

Zdieľam:

Ďalšie príspevky

Kontaktujte nás

Viac informácií o našej škole nájdete tu

Viac noviniek o našej škole nájdete na našej facebookovej stránke

Odkazy

Kontakty