,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

SVETOVÝ DEŇ RECYKLÁCIE

V pondelok, 18.03.2024 bol Svetový deň recyklácie. Žiaci sa zúčastnili interaktívnej besedy so spisovateľom MATEJOM ZÁMEČNÍKOM – počas ktorej sa konalo

-interpretatívne čítanie z jeho tvorby,

-rozhovor s deťmi (beseda k eko témam z knižiek), ako vzniká kniha? Vysvetlenie a „prieskum“ čo čítajú deti,

-hľadanie možností ako chrániť prírodu,

-ukážka správneho triedenia odpadu na plast, sklo, papier, kovy, tetrapack, bio,

-ukážka triedenia odpadu -čo robiť so zubnými kefkami (deti si môžu priniesť kefky), ktoré sú na vyhodenie a ako možno opätovne využiť predmety, ktoré na prvý pohľad už nepotrebujeme,

-ukážka náhrady rýchlych plastov za predmety z iných materiálov, –aktivita: ukážka a vysvetlenie ako vzniká hlina/kompost z bio odpadu s vermikompostérom.

Na besedu sme pozvali aj predškolákov z obecnej MŠ. Všetkým sa nám páčilo, niektorí si kúpili knihy. Ďakujeme pán spisovateľ.

Zdieľam:

Ďalšie príspevky

Kontaktujte nás

Viac informácií o našej škole nájdete tu

Viac noviniek o našej škole nájdete na našej facebookovej stránke

Odkazy

Kontakty