,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

PONOŽKOVÁ VÝZVA

21.3. Ponožková výzva splnená 🧦

Dnes sme si aj my pripomenuli, že nie je samozrejmosťou, byť zdravým. Obuli sme si na počesť ľudí s downovým syndrómom každú ponožku inú, aby sme poukázali nato, že byť iným, neznamená nič zlé, práve naopak. Všetci sme rozdielni, no zároveň rovnakí. Všetci si zaslúžime rovnaké príležitosti a miesto vo svete. Každý z nás si zaslúži rešpekt a úctu. ❤️🧦

Zdieľam:

Ďalšie príspevky

Kontaktujte nás

Viac informácií o našej škole nájdete tu

Viac noviniek o našej škole nájdete na našej facebookovej stránke

Odkazy

Kontakty