,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

NAŠI MALÍ VŠETKOVEDKOVIA

🤓 Títo naši žiaci sa zapojili do celoslovenskej vedomostnej súťaže VŠETKOVEDKO, ktorá ponúka prepojenie všetkého s čím sa doteraz v škole alebo v rodine stretli a čo sa naučili. Deti získali v súťaži aj nové skúsenosti dôležité pre ďalšie štúdium a aj pri rôznych dôležitých testovaniach – čítanie s porozumením, prácu s testom a odpoveďovým hárkom. Dnes si zaslúžene odnášajú domov krásne ceny. 😉

Zdieľam:

Ďalšie príspevky

Kontaktujte nás

Viac informácií o našej škole nájdete tu

Viac noviniek o našej škole nájdete na našej facebookovej stránke

Odkazy

Kontakty