,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

MEDZINÁRODNÝ DEŇ GRAMOTNOSTI A TEORETICKÁ ČASŤ DH

Medzinárodný deň gramotnosti -8. september je veľmi dôležitým dňom.

Ide o pripomienku toho, aké dôležité je pre nás v dnešnej dobe čítanie, písanie, počítanie. Gramotnosť je jedným zo základných stavebných kameňov inteligencie národa a jedná sa o veľmi dôležité aspekty nášho života. Preto sme dnes aj my zapojili do blokového vyučovania aktivity zamerané hlavne na finančnú gramotnosť. Druhá polovica dňa bola venovaná teórii o prvej pomoci, dopravnej výchove a orientácii sa v prírode, keďže zajtra nás čakajú didaktické hry.

Máme za sebou ďalší perfektný deň. 🙂

Zdieľam:

Ďalšie príspevky

Kontaktujte nás

Viac informácií o našej škole nájdete tu

Viac noviniek o našej škole nájdete na našej facebookovej stránke

Odkazy

Kontakty