,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

FAREBNÝ TÝŽDEŇ

Tento týždeň to v našej škole hýrilo farbami. Zapojením sa do tohto týždňa žiaci vyjadrovali znášanlivý, ústretový vzťah k odlišnosti, k inakosti a celkovú toleranciu ku všetkým ľuďom. Každý z nás je iný, no zároveň sme vo svojej podstate rovnakí. Tolerancia znamená, že ten, kto ju prejavuje, dáva najavo súhlas s uplatňovaním práva iných ľudí na to, aby svoje názory, hodnoty, tradície, vierovyznanie a životný štýl vyznávali, dodržiavali a praktizovali. 💙💛🖤💚❤️

Zdieľam:

Ďalšie príspevky

Kontaktujte nás

Viac informácií o našej škole nájdete tu

Viac noviniek o našej škole nájdete na našej facebookovej stránke

Odkazy

Kontakty