,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU

Európsky týždeň športu sa koná každoročne v septembri a nabáda ľudí k zdravšiemu a aktívnejšiemu životnému štýlu. Tento rok vzhľadom na celosvetovú pandémiu kladie vyšší dôraz dôležitosti pohybu na fyzické aj duševné zdravie. Šport je aktivita, ktorá je nesmierne dôležitá práve v tomto období. Vnáša do života systematickosť, pevnú vôľu, kondíciu, cieľavedomosť i emócie. Vďaka nemu sa posilňuje imunita. Preto je dôležité, aby sa stal pohyb súčasťou bežného života čo najväčšieho počtu ľudí.

Naši žiaci začínali každý deň veselou rozcvičkou pri hudbe. Pri príležitosti Európskeho týždňa športu sa zúčastnili na turistickom pochode v závere ktorého absolvovali súťaže a pohybové aktivity pripravené Dobrovoľnými hasičmi z Dolnej Stredy. Návštevou dopravného ihriska si nielen zopakovali dopravné predpisy pre chodcov a cyklistov, ale preverili aj svoju kondíciu jazdou na rôznych dopravných prostriedkoch. Tretiaci sa riadne zapotili, aby ukázali, čo dokážu pri testovaní pohybových predpokladov. V školskom klube detí mali žiaci športové popoludnie s netradičným športovým náradím a náčiním. Všetky aktivity spojené s Európskym týždňom športu sme zavŕšili jazdou na korčuliach, kolobežkách a motokárach. V pondelok sme začínali stuhnutí, nechcelo sa nám pohybovať. Piatok bol veselý a každý bol spokojný s pekne prežitým týždňom.

Zdieľam:

Ďalšie príspevky

Kontaktujte nás

Viac informácií o našej škole nájdete tu

Viac noviniek o našej škole nájdete na našej facebookovej stránke

Odkazy

Kontakty