,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

ČÍTAJME SI…

Cieľom podujatia „ČÍTAJME SI…“ je podporiť a zvýšiť záujem detí o čítanie kníh a zapojiť do celoslovenského detského čitateľského maratónu čo najväčší počet detí (žiakov a študentov), ktorí budú čítať v rôznych jazykoch súčasne v danom termíne vo viacerých mestách či obciach a na viacerých miestach po celom Slovensku.

V úvode podujatia sme v krátkosti informovali žiakov o tom, že sa kedykoľvek – keď to budú potrebovať, môžu obrátiť na Linku detskej istoty a informovali sme ich o službách, ktoré poskytujú a o tom kedy a ako ich môžu kontaktovať. Tel. číslo 116 111 je Linka pomoci pre deti a mladých ľudí / tel. číslo 116 000 je Krízová linka pre nezvestné deti / On-line poradenstvo: čet a e-mail fungujú cez www.ldi.sk. Služby poskytujú: NON-STOP, BEZPLATNE a ANONYMNE pre deti a mládež z celého Slovenska.

Tešíme sa, že môžeme byť súčasťou tohto projektu.

Zdieľam:

Ďalšie príspevky

Kontaktujte nás

Viac informácií o našej škole nájdete tu

Viac noviniek o našej škole nájdete na našej facebookovej stránke

Odkazy

Kontakty