,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

VAROVANIE NBÚ PRE RODIČOV – SKONTROLUJTE ZARIADENIA SVOJICH DETÍ

Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT varuje rodičov pred skupinou “Přidej co nejvíc lidí” na sociálnej sieti Whatsapp, ktorá sa aktuálne šíri medzi žiakmi základných škôl v Čechách a na Slovensku. Skupina môže sprístupňovať deťom napríklad pornografický obsah, explicitné videá vrážd a samovrážd.

Podrobnosti si prečítate na stránke NBÚ, keď skopírujete celý link:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sk-cert.sk%2Fsk%2Fvarovanie-pre-rodicov-pred-nebezpecnou-skupinou-na-platforme-whatsapp%2Findex.html%3Ffbclid%3DIwAR1N-3jgdwn56oXB-63eThaARTjgCu9BC-IrlnSnSylD_Rsccf78hpLZrR8&h=AT2awrYcDXJu38odVHsjhLX4PvHYBZjQ8kvaWQtxLVkHs6bAOuZzBnE9ztS6FUVSVy8EnxWOrNpEc6wlSL_K8-LqCLwOMH8QUvG-l3Ujr2i_p2lKEb8u8R_0Pkj5HdddevdQ&tn=R]-R&c[0]=AT28WwyovswyZ5HWEH_JYoOnJT55vo1go0ZOli_wD85TnWhk8o-0xS9LMQqWOb6KAADNYcXa7dm4R55yhiIdfvo42s8w36daUkEmrYbXPUAiB0pKOGT2xk2XRXbEyHQInzOCTZPGKev7D0G_09mjlwSJZdGsPA

Zdieľam:

Ďalšie príspevky

Kontaktujte nás

Viac informácií o našej škole nájdete tu

Viac noviniek o našej škole nájdete na našej facebookovej stránke

Odkazy

Kontakty