,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

Základná škola Jána Majku Dolná Streda
Naša fotogaléria
Fotogaléria
Previous slide
Next slide

Linka detskej dôvery

Linka dôvery Nezábudka

Linka detskej istoty

Online poradňa (LIVECHAT) pomoci obetiam trestných činov, ktorej ikonka sa nachádza v pravom spodnom rohu na www.prevenciakriminality.sk

Psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením dobralinka.sk

Internetové linky dôvery ipcko.sk, www.stalosato.sk, nenormalne.sk

Odporúčané sady

Viac informácií o našej škole nájdete na škole na webe

Viac noviniek o našej škole nájdete na našej facebookovej stránke

Vážení rodičia a priatelia školy

Aj tento rok máme na vás prosbu: Pomôžte nám, prosím, skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na našej škole darovaním 2% z vašich daní. Zákon vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj Rodičovské združenie pri ZŠ 1. – 4. ročník v Dolnej Strede. Tento dar vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o vašich 2%!
Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole a na skvalitnenie vybavenia školy.
Ako postupovať:
Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za vás robí zamestnávateľ?
-do 15.2.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
-požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
-z tohto Potvrdenia… si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
-stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane
-obe tieto tlačivá (Vyhlásenie… spolu s Potvrdením…) doručte do 30. apríla 2022 na daňový úrad podľa miesta vášho bydliska, alebo do 20. apríla 2022 do ZŠ Jána Majku v Dolnej Strede.
Ochotným vopred veľmi pekne ďakujeme!