,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

Vážení rodičia a priatelia školy,

naše rodičovské združenie patrí medzi organizácie, v ktorých prospech môžete poukázať 2% z Vašej dane zaplatenej za rok 2023. Sme uvedení aj v zozname poberateľov 2 % (resp. 3 %) na https://www.notar.sk/prijimatelia/?applicantName=&applicantIco=37985655&applicantResidenceCity=&tax-collector-search=H%C4%BEada%C5%A5, naše OZ vyhľadáte podľa IČO.

Obraciame sa na Vás so žiadosťou o podporu vlastných detí sumou, ktorá je súčasťou dane, ktorú platíte štátu. Poukázané peniaze použijeme efektívne, napríklad na nákup technického vybavenia pre školu, nákup hračiek do ŠKD, odmien pre žiakov za úspechy v súťažiach a za výborný prospech. Presný účel použitia bude odhlasovaný triednymi zástupcami na Rodičovskej Rade.

Suma, ktorú poukážete, bude použitá na podporu vzdelávania Vášho dieťaťa.

Postup ako darovať 2%

Ak ste zamestnanec:
• najneskôr do 15. 2. 2024 požiadajte svojho zamestnávateľa o Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2023 a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov
• vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (prikladáme už predvyplnené)
• zašlite alebo odneste Vyhlásenie spolu s Potvrdením najneskôr do 31.3.2024 na príslušný daňový úrad

Ak ste živnostník alebo vlastníte firmu:
• jednoducho vyplníte vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane priamo v príslušnom oddiele daňového priznania v lehote na podanie daňového priznania.
Svoje 2% z daní nám môžete poukázať Vy ako rodičia, Vaši príbuzní, priatelia či kolegovia alebo firma, pre ktorú pracujete. Budeme radi, ak ich v našom spoločnom záujme oslovíte.

Údaje na darovanie 2%:

Názov: OZ Rodičovské združenie pri ZŠ Jána Majku 1.-4. ročník v Dolnej Strede
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: Jána Majku 695
925 63 Dolná Streda
IČO: 37985655 

Ďakujeme za Vašu podporu a spoluprácu, tlačivo Vyhlásenie o poukázaní… nájdete nižšie.
Rodičovská rada a OZ Rodičovské združenie pri ZŠ Jána Majku 1.-4. ročník v Dolnej Strede