,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

POUKÁZANIE 2% DANE

Vážení rodičia, priatelia školy!

naše rodičovské združenie patrí medzi organizácie, v ktorých prospech môžete poukázať 2% z Vašej dane zaplatenej za rok 2023. Sme uvedení aj v zozname poberateľov 2 % (resp. 3 %) na https://www.notar.sk/prijimatelia/?applicantName=&applicantIco=37985655&applicantResidenceCity=&tax-collector-search=H%C4%BEada%C5%A5, naše OZ vyhľadáte podľa IČO.

Obraciame sa na Vás so žiadosťou o podporu vlastných detí sumou, ktorá je súčasťou dane, ktorú platíte štátu. Poukázané peniaze použijeme efektívne, napríklad na nákup technického vybavenia pre školu, nákup hračiek do ŠKD, odmien pre žiakov za úspechy v súťažiach a za výborný prospech. Presný účel použitia bude odhlasovaný triednymi zástupcami na Rodičovskej Rade.

Suma, ktorú poukážete, bude použitá na podporu vzdelávania Vášho dieťaťa.

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to:

1. Do 15.02.2024 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane. Predvyplnené tlačivo s údajmi nášho OZRZ pri ZŠ 1.-4. ročník máte aj tu v príspevku ako prílohu.

5. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte najneskôr do 30.04.2024 na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska, alebo do základnej školy.

Veľmi pekne Vám ĎAKUJEME ❤️❤️❤️.

Zdieľam:

Ďalšie príspevky

Kontaktujte nás

Viac informácií o našej škole nájdete tu

Viac noviniek o našej škole nájdete na našej facebookovej stránke

Odkazy

Kontakty