,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

ŠKD MÁ TALENT

Dňa 30.11.2022 sme mali v škole súťaž ŠKD má talent. Každý sa na súťaž starostlivo pripravoval, čo sa aj odrazilo na výborných výkonoch. Sami, alebo aj v skupinkách si nachystali to, čo im ide najlepšie. Boli sme prekvapení, koľko detí má výnimočný talent v oblasti tanca, spevu, rôznych druhov umení atď.  Súťaž sme si naplno užili. Prekvapili nielen starší žiaci, ale dokonca aj tí najmenší.  Rozhodovanie nebolo ľahké. Vyhodnotili sme sedem najlepších súťažiacich. Pochvalu si však zaslúžia všetci zúčastnení, ktorí vynaložili mnoho síl na prípravu. Všetkým ďakujeme, výhercom touto cestou ešte raz gratulujeme a tešíme sa na budúci ročník súťaže.

Zdieľam:

Ďalšie príspevky

Kontaktujte nás

Viac informácií o našej škole nájdete tu

Viac noviniek o našej škole nájdete na našej facebookovej stránke

Odkazy

Kontakty