,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

OZNÁMENIE O UDELENÍ RIADITEĽSKÉHO VOĽNA

Riaditeľ školy, Mgr. Anna Miháliková, v súlade so
zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150
ods.5) oznamujem, že udeľujem žiakom Základnej školy
Jána Majku v Dolnej Strede riaditeľské voľno dňa
27.októbra 2022
z organizačných dôvodov – povinné
celodenné aktualizačné vzdelávanie pedagogických
zamestnancov školy.
Riadne vyučovanie začne po jesenných prázdninách v
stredu 2.novembra 2022.

Mgr. Anna Miháliková, riaditeľ školy

Zdieľam:

Ďalšie príspevky

Kontaktujte nás

Viac informácií o našej škole nájdete tu

Viac noviniek o našej škole nájdete na našej facebookovej stránke

Odkazy

Kontakty