,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

NOC S ANDERSENOM

“Niet krajších rozprávok než tie, ktoré píše sám život.”H.Ch. Andersen

Veríme, že aj vaše/naše deti si z dnešného večera odniesli len to najkrajšie! ❤️

Zdieľam:

Ďalšie príspevky

Kontaktujte nás

Viac informácií o našej škole nájdete tu

Viac noviniek o našej škole nájdete na našej facebookovej stránke

Odkazy

Kontakty