,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

OCEŇOVANIE ŽIAKOV

Aj tento rok sme sa zapojili do matematických súťaží Matematický klokan a Maksík.

Diplom úspešného riešiteľa si za svoju snahu a výborné výsledky zaslúžili:

prvák – Damiánko Chatrnúch, druháčka – Vivienne Slížová a z najstarších štvrtákov – Damian Bučko.

A keďže nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa, všetci zúčastnení získali diplom za snahu a usilovnosť. 🙂

V súťaži Maksík sa najlepšie darilo druhákom Jankovi Kamasovi, opäť Vivienne Slížovej a štvrtákovi Romanovi Kalinayovi.🙂

Všetci súťažiaci si zaslúžili na pamiatku diplom.

Žiakom srdečne gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. ❤️

Zdieľam:

Ďalšie príspevky

Kontaktujte nás

Viac informácií o našej škole nájdete tu

Viac noviniek o našej škole nájdete na našej facebookovej stránke

Odkazy

Kontakty