,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

O2 ŠPORTOVÁ AKADÉMIA MATEJA TÓTHA

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu predstavilo minulý rok pilotný projekt Moduly, ktorého cieľom je priniesť na hodiny telesnej výchovy viac zaujímavých a inovatívnych prvkov. V pilotnom ročníku získala grant jedna desiatka organizácií. Medzi nimi aj O2 Športová akadémia Mateja Tótha. Po dlhom období, počas ktorého v dôsledku nepriaznivej pandemickej situácie žiaci nemohli športovať, je takýto projekt vítaný.

Moduly majú presah aj mimo vyučovací proces. Žiakov aj rodičov môžu inšpirovať ako a kde zmysluplne tráviť voľný čas, na aký šport sa zamerať a kde ho navštevovať.

Projekt modulov prepája poznatky a skúsenosti profesionálnych športových organizácií s prostredím školy. Športové inštitúcie týmto spôsobom prinášajú na hodiny telesnej výchovy, na prvom stupni základných škôl, zaujímavé prvky z konkrétnych športov. Žiaci zapojených škôl tak majú možnosť až na 10 vyučovacích hodinách telesnej a športovej výchovy „ochutnať“ tréningy O2 Športovej akadémie. Projekt Moduly je bezplatný. Aj naša škola sa do Modulov zapojila. Pravidelne k nám prichádza tréner akadémie na dané hodiny telesnej a športovej výchovy, prinesie si špeciálne pomôcky a podľa presne stanovej metodiky zrealizuje modulovú hodinu. Učitelia sú na vyučovaní prítomní a zodpovedajú za bezpečnosť detí.

Moduly majú byť inšpiráciou aj pre telocvikárov, ktorí skúsenosť a zaujímavé prvky z modulu môžu preniesť aj do bežných hodín telesnej. Projekt Moduly bude na školách prebiehať do júna 2022. Je určený druhému, tretiemu a štvrtému ročníku základných škôl.

Ďakujeme O2 Športovej akadémii Mateja Tótha a MŠVVŠ SR za túto možnosť, ktorú nám poskytlo.

Zdieľam:

Ďalšie príspevky

Kontaktujte nás

Viac informácií o našej škole nájdete tu

Viac noviniek o našej škole nájdete na našej facebookovej stránke

Odkazy

Kontakty