,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

ŽELÁME SI POKOJ A MIER PRE VŠETKÝCH ĽUDÍ

Už sú veľkí. A veľmi rozumní. Pýtajú sa! Utvárajú si názor. Avšak… ☝🏼 Nik z nás, obyčajných ľudí, nevie prečo, začo, kto a ako. Jediné, čo si s určitosťou želajú malí aj veľkí všade vo svete, je MIER. 🤍🕊🌏 Malý, zato silný odkaz od našich detí.

Zdieľam:

Ďalšie príspevky

Kontaktujte nás

Viac informácií o našej škole nájdete tu

Viac noviniek o našej škole nájdete na našej facebookovej stránke

Odkazy

Kontakty