,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

VÝPIS KLASIFIKÁCIE A PROSPECHU ZA 1. POLROK

Výpisy klasifikácie a prospechu za 1. polrok si môžete pozrieť 31.01.2022 v aplikácii Škola na webe. V tlačenej podobe si ich žiaci prevezmú po návrate na prezenčný spôsob vzdelávania.

Gratulujeme všetkým žiakom za dosiahnuté výsledky.

Je nám cťou vzdelávať a vychovávať také úžasné deti.❤

Zdieľam:

Ďalšie príspevky

Kontaktujte nás

Viac informácií o našej škole nájdete tu

Viac noviniek o našej škole nájdete na našej facebookovej stránke

Odkazy

Kontakty