,,Učiteľ môže žiakovi otvoriť dvere, ale vstúpiť musí do nich sám."

VIANOČNÉ POSEDENIE

Posledný deň pred prázdninami sme si spríjemnili vianočnou atmosférou. Pripili sme si s detským šampanským a s džúsikmi, pochutili sme si na oblátke s medíkom, popapali výborné koláčiky, ktoré žiaci napiekli doma s rodičmi a nakoniec sme sa vrhli na darčeky. Okrem darčekov, ktoré sme si dali navzájom, sme si našli nejaké darčeky aj pod stromčekom v ŠKD. Boli to samé užitočné veci, ktoré nám budú dobrými pomôckami pri vyučovaní telesnej výchovy-lopty, žinenky, ale aj na slovenský jazyk-hra s vybranými slovami či matematiku- násobilka. Takisto sme dostali medovníky, ktoré nám s ochotou a láskou upiekla bývalá pani upratovačka Danka Rakúsová a ozdobila pani učiteľka Petra Hrčková, za čo im ďakujeme. Teraz nám už nezostáva iné, len Vám zaželať krásne a požehnané Vianoce aj doma v kruhu najbližších a aby sme sa v Novom roku 2022 všetci zišli v zdraví.🎁❤️😇KRÁSNE VIANOCE!🎄

Zdieľam:

Ďalšie príspevky

Kontaktujte nás

Viac informácií o našej škole nájdete tu

Viac noviniek o našej škole nájdete na našej facebookovej stránke

Odkazy

Kontakty